Szukaj

Polska oraz pozostałe kraje Unii Europejskiej będą musiały uznać prawa małżeństw tej samej płci. Unijna decyzja już zapadła

06-06-2018 18:03
LGBT
Podziel się

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął precedensową decyzję w kontekście definicji tego, kim według prawa jest „małżonek”. Unijne władze po raz pierwszy uznały, że należy uwzględnić również związki jednopłciowe.

Do przełomowej decyzji doszło za sprawą sytuacji w Rumunii. Jeden z obywateli tego kraju próbował ściągnąć do swojego państwa małżonka ze Stanów Zjednoczonych. Mężczyźni pobrali się cztery lata wcześniej w Brukseli. Rumun zaczął więc walczyć o prawo do legalnego pobytu dla swojego partnera.

Sprawa trafiła do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, gdzie przyznano parze rację.

Pojęcie »współmałżonka« w rozumieniu przepisów prawa Unii dotyczących swobody przemieszczania się obywateli Unii i członków ich rodziny obejmuje współmałżonków tej samej płci. Chociaż państwa członkowskie mają prawo decydowania, czy chcą dopuścić możliwość zawierania małżeństw homoseksualnych, to nie mogą naruszać swobody pobytu obywatela Unii na swoim terytorium, odmawiając wydania jego mającemu tę samą płeć współmałżonkowi, będącemu obywatelem państwa nienależącego do Unii, pochodnego prawa pobytu na swoim terytorium

Koniecznie przeczytaj: To mówi o Zachodzie więcej niż jakikolwiek komentarz. Zestawiono zdjęcia z dwóch stron tej samej ulicy [foto]

Czytaj też: Znany włoski dziennikarz opowiedział o ukrywanych faktach związanych z masową migracją. „Unia Europejska ściągnęła do siebie terrorystów”

– czytamy w komunikacie prasowym TSUE nr 80/18

Decyzja europejskiego organu zachwyciła polskie środowiska LGBT. Kampania Przeciw Homofobii wydała następujące oświadczenie:

Trybunał po raz pierwszy zdefiniował pojęcie »małżonka« w kontekście przemieszczania się stwierdzając, że odnosi się ono również do osób żyjących w związku małżeńskim z osobą tej samej płci. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie UE, w tym również Polska, muszą traktować małżeństwa osób tej samej płci na równi z małżeństwami osób różnej płci, gdy korzystają one z prawa do swobodnego przemieszczania się. Polski rząd, który od lat konsekwentnie opiera się równościowym trendom, będzie musiał ten stan rzeczy zaakceptować. Dlatego z niecierpliwością oczekujemy na reakcje władzy kraju, w którym żyje 2 miliony osób LGBT – tej liczby obywateli i obywatelek nie sposób ignorować!

Warto przeczytać: Lawina krytyki pod adresem Empiku. Popularna w Polsce sieć księgarni wyraziła poparcie dla LGBT [foto]

Podziel się