Szukaj

Te słowa na długo zapadają w pamięć. Przemówienie Andrzeja Leppera w PE, które trzeba zobaczyć [wideo]

05-08-2018 21:21
Andrzej Lepper Fot. LIGHTforEARTH1 / You Tube / screen YouTube
Podziel się

Dzisiaj mija 7 rocznica śmierci Andrzeja Leppera. W tym dniu przypominamy jedno z najlepszych naszym zdaniem wystąpień lidera Samoobrony.

Niezwykle mocne i ważne słowa zostały wypowiedziane przez Andrzeja Leppera w Europarlamencie w listopadzie 2002 r., niecałe dwa lata przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Niestety wiele z wygłoszonych wtedy obaw o nierówne traktowanie Polski we Wspólnocie okazało się proroczych.

Poniżej treść całego przemówienia:

Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo.

Przemawiając przed wysokim parlamentem w imieniu klubu Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej, jest to z jednej strony wielki zaszczyt, ale z drugiej strony to wielka historyczna odpowiedzialność przed własnym Narodem.

Naród polski w okresie przygotowawczym poniósł duże straty i wyrzeczenia. Zniszczony został polski przemysł włókienniczy, chemiczny, tekstylny. Zniszczony handel, transport, usługi. Upada polskie górnictwo i hutnictwo. Niszczone jest polskie rolnictwo wraz z otoczeniem i przetwórstwem rolno-spożywczym. Restrukturyzacja poszczególnych branż okazała się ich likwidacją, co przyczyniło się do bezrobocia, które dzisiaj oficjalnie wynosi 3,8 mln. osób, tj. ok. 18%, a z bezrobociem ukrytym ok. 5 mln. ludzi czyli ok. 28%.

Do tej pory Unia zarobiła na Polsce dziesiątki miliardów dolarów - na eksporcie do Polski swoich nadwyżek produkcyjnych. To my utrzymujemy w Unii od 1-1,5 mln. miejsc pracy.

Czas na zadośćuczynienie. Przystępując do Unii, interesuje nas tylko pełne partnerstwo od pierwszego dnia. Przypominam, że to Naród polski pierwszy stawił czynny opór faszyzmowi i przyczynił się do pokonania hitlerowskich Niemiec. Pokonał komunizm, o czym przed 20 laty nikt nawet nie mógł pomyśleć. Przyczynił się do obalenia „Muru Berlińskiego", przez co stworzono szansę do poszerzenia Unii Europejskiej. Chcemy być równoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Naszą równoprawność traktujemy jako wartość nadrzędną.

Jesteśmy eurorealistami. Przestrzegam Brukselę i Strasburg, jeżeli Polacy zostaną oszukani i skutkiem manipulacji elit politycznych Polska zostanie wcielona w struktury Unii na zasadach braku partnerstwa, to Polakom nie zabraknie odwagi i determinacji, aby wystąpić z Unii Europejskiej. Tak więc przyjęcie Polski do Unii na nierównych zasadach może być początkiem końca takiej Unii, służącej bogatym kosztem biednych.

My Polacy mamy swój honor i swoją godność. Żadnej jałmużny nie chcemy. Żądamy i wierzymy, że Polska zostanie potraktowana uczciwie i po partnersku.

Do tej pory Unia Europejska broniąc nieludzkiej globalizacji tłumaczy polskim władzom, że były to koszty restrukturyzacji gospodarki. Polskie władze tłumaczą polskiemu społeczeństwu, że to ofiara którą musimy ponieść. „Samoobrona" tłumaczy polskiemu społeczeństwu, że są to zasady nieuczciwe, nierównoprawne i nie do przyjęcia.

Samoobrona" mówi: — dość zniewolenia ekonomicznego Polski i Polaków.

Samoobrona" mówi: — jednoczmy Europę z zachowaniem hierarchii wartości:

- Człowiek,

- Rodzina,

- Praca,

- i godne życie.

Dziękuję bardzo.

Koniecznie przeczytaj: Andrzej Rozenek ostro zaatakował prezydenta Andrzeja Dudę. Stanowcza odpowiedź Marka Jakubiaka [wideo]

Czytaj też: Internet płacze ze śmiechu. Komisja Europejska przerywa milczenie i tłumaczy zachowanie Junkckera [wideo]

Warto przeczytać: Ten wyczyn Andrzeja Bargiela przeszedł do historii. Polak jako pierwszy himalaista na świecie zjechał na nartach z K2

Podziel się