Szukaj

Zmiany w prawie cywilnym

09-09-2016 14:58
Wejście do Sądu Najwyższego Fot. ojo666 / flickr.com / CC BY-ND 2.0
Podziel się

Od 8 września wchodzą w życie znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu wnoszenia pism procesowych, informatyzacji postępowania cywilnego oraz uproszczenia procedury cywilnej.

Dzięki elektronicznym biurom podawczym (EBP) pisma procesowe we wszystkich sprawach cywilnych będzie można wnosić za pomocą systemu teleinformatycznego. Oczywiście wysyłanie pism tradycyjną pocztą nadal jest akceptowane. Sądy powszechne, według przepisów ustawy, mają 3 lata na wprowadzenie EBP.

Droga elektroniczna będzie także wykorzystywana do doręczeń pism sądowych. Kolejnym ułatwieniem ma być zwolnienie adwokatów i radców prawnych z obowiązku przedkładania sądowi dowodu wysłania pisma pełnomocnikowi strony przeciwnej. Od 8 września wystarczy oświadczenie.

Koniecznie przeczytaj: Ziobro zaostrza kary dla kierowców

Czytaj też: Unijna debata o prawie antyaborcyjnym w Polsce

Według nowych przepisów złożenie wniosku o wyłączenie sędziego nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu postępowania (sędzia ma nie mieć jedynie możliwości orzekania w sprawie). Ponadto sędziowie będą mogli wzywać świadków faksem lub telefonicznie, jeśli uznają, że wpłynie to na szybkość przebiegu postępowania.

Po zmianach w prawie cywilnym, podpis nie jest już obligatoryjnym elementem dokumentu, a oświadczenia woli można składać drogą elektroniczną (nawet przy pomocy e-maila czy SMS-a).

Zajęcie rachunku bankowego wierzyciela także będzie mogło odbywać się drogą elektroniczną. Nowe przepisy mają zmniejszyć koszty postępowania komorniczego i znacznie je przyśpieszyć.

Warto przeczytać: Ziobro zdradza plan reformy wymiaru sprawiedliwości

Podziel się